De Algemene Ledenvergadering (ALV) van Huurdersplatform 110-Morgen zal op 23 september plaatsvinden in Arcadia, Apollostraat 163.

De zaal (Plaza Arcadia) is open vanaf 19.30 uur.

De Algemene Ledenvergadering start om 20:00 uur en eindigt om 22:00 uur.

Agenda:

  1. Opening en mededelingen.
  1. Voorstellen bestuur.
  1. Taak HP en inbreng leden.
  1. Wat hebben we tot nu toe gedaan.
  1. Wat gaan we doen en waar heeft u als lid behoefte aan.
  1. Thema-avond 28 oktober in Humanitas.
  1. Rondvraag
  1. Sluiting (22:00)