Welkom

Huurdersplatform 110-Morgen is een onafhankelijke huurdersvereniging voor alle huurders van woningcorporatie Habion. Wij vertegenwoordigen de huurders in het overleg met Habion, de Wijkraden Hillegersberg-Schiebroek en de gemeente Rotterdam. Samen met deze partijen zetten wij ons in voor goede, betaalbare woningen en een fijne woonomgeving.

Om ons werk goed te kunnen doen, is het belangrijk dat we uw ervaringen, meningen en ideeën weten. Als lid kunt u meedenken, meepraten en meebeslissen over onderwerpen die voor alle huurders van 110 Morgen van belang zijn.