Welkom

Huurdersplatform 110-Morgen is een onafhankelijke huurdersvereniging voor alle huurders van woningcorporatie Habion. Wij vertegenwoordigen de huurders in het overleg met Habion, de Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek en de gemeente Rotterdam. Samen met deze partijen zetten wij ons in voor goede, betaalbare woningen en een fijne woonomgeving.

Om ons werk goed te kunnen doen, is het belangrijk dat we uw ervaringen, meningen en ideeën weten. Als lid kunt u meedenken, meepraten en meebeslissen over onderwerpen die voor alle huurders van 110 Morgen van belang zijn.

In het regeerakkoord staat dat huurders van een grondgebonden sociale huurwoning de kans moeten krijgen hun woning te kopen. Zo kunnen zij makkelijker de koopmarkt betreden. Gaat dat lukken? En zorgt het niet voor nieuwe problemen? Vier vragen en antwoorden. In het regeerakkoord staat: ‘Om zittende corporatiehuurders in grondgebonden woningen een start te geven op […]