Tijdelijk adres:

Huisvesting van Bewonersorganisatie 110-Morgen
Minervaplein 96
3054 SK Rotterdam

Telefoon:

06 5195 0540

E-mail secretariaat:

info@huurdersplatform110morgen.nl

Inloopspreekuur:

Inloop maandagochtend 10:00 – 11:00 uur

Vanaf maandag 22 maart 2021 is er weer wekelijks inloopspreekuur.