Mijn naam is Jan Pierweijer. Naast mijn functie als voorzitter van Stichting Bewonersorganisatie 110-Morgen en lid van Gebiedscommissie Hillegersberg – Schiebroek, ben ik sinds juli 2020 voorzitter van Huurdersplatform 110-Morgen. Door mijn ervaring in de wijk 110-Morgen en in het gebied hoop ik met de kennis die ik inmiddels heb de belangen te kunnen behartigen voor de bewoners en huurders.

De fusie Onze Woning en Habion juich ik van harte toe, mede door de investeringen die in de toekomst gedaan kunnen worden om de leefbaarheid in de wijk te optimaliseren.

Op dit moment bestaat het bestuur van het huurdersplatform uit 6 leden en daar hopen we een hecht team van te maken, zodat we de belangen van de huurders goed kunnen behartigen. Adviesaanvragen behandelen over woningverbetering, sloop en nieuwbouw en zorgen voor een goed huurbeleid, zullen taken zijn voor het platform. Het platform is een vereniging, zodat eenieder mee kan praten over het beleid en zijn woonomgeving. Via de website met een contactformulier, een mobiel nummer, een e-mail adres en een spreekuur zal de bereikbaarheid worden verbeterd om het platform te vinden.