bestaat uit vrijwilligers uit de wijk 110-Morgen en omgeving. Het bestuur is onbezoldigd. Het doel van de organisatie is belangenbehartiging van de wijkbewoners en het bevorderen van bewonersparticipatie én de sociale cohesie in de wijk.

De bewoners van Hillegersberg-Schiebroek worden vertegenwoordigd door de wijkraad Hillegersberg-Schiebroek. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Biedt ouderen huisvesting waar ze zich thuis voelen. Verspreid over heel Nederland bezit Habion op ruim 120 locaties meer dan 12.500 wooneenheden voor ouderen; zelfstandige woningen en wooneenheden in verzorgingshuizen.

Onze Woning is Habion Woonservice geworden

Sinds 1 januari 2021 is Onze Woning gefuseerd met Habion; binnen Habion heet de nieuwe organisatie ‘Woonservice‘. Ook onder de naam Habion blijven we actief in de wijk 110-Morgen. Belangrijk: op deze webpagina vindt u alle belangrijke informatie en links met betrekking tot het huren van Habion.

Voor vragen of klachten kunt mailen naar woonservice@habion.nl

Daarnaast krijgen we het beheer over andere woningen in Hillegersberg-Schiebroek en zelfstandige woningen van Habion in Rotterdam en Schiedam. Hier vindt u een overzicht van onze woningen in 110-Morgen.

In onhoudbare of levensbedreigende situaties kan er de dringende behoefte zijn om voorrang te krijgen op andere woningzoekenden. Een urgentieverklaring wordt afgegeven door de Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond. Op de website SUWR leest u meer over wat urgentie precies is en op welke gronden het mogelijk is om een urgentieverklaring aan te vragen.

De Woonbond komt voor het tweede jaar op rij met een boekje over de jaarlijkse huurverhoging en het puntenstelsel. Met veel informatie over deze (ingewikkelde) materie voor sociale én vrije sector huurders.

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die meningsverschillen tussen huurders en verhuurders voorkomt, helpt oplossen of daarover een officiële uitspraak doet.

•  Reparatie verzoeken.

Heeft men een reparatie verzoek dan kan men contact opnemen met Jurriëns 088-0301437 bereikbaar van Maandag t/m Vrijdag van 8:00 -16:30 of via storingenhabion@jurriens.nl of klik op reparatie verzoeken om de vragenlijst in te vul.en.