Ik ben Yvonne Dahmen , tweede secretaris en notulist van het huurdersplatform.

k heb mijn hele leven in Hillegersberg gewoond en woon sinds 1997 in de Honderd- en -Tienmorgen.

Ik ben sindsdien lid geweest van de BVOW en vind het belangrijk dat we nu via het huurdersplatform de belangen van de huurders kunnen vertegenwoordigen.