In september zal de eerste algemene ledenvergadering zijn. Datum/tijd en verdere informatie worden later bekend gemaakt. Uiteraard is de wijze waarop vergaderd gaat worden afhankelijk van de maatregelen van de overheid om de corona te bestrijden.