Bron: www.woonbond.nl

Huurbevriezing afgesproken

In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur huurverlaging of bevriezing kunnen krijgen. Eind 2019 zijn de regels voor huurverlaging en huurbevriezing in 2020 bekend gemaakt. Hoe zit het daar precies mee? Wanneer kun je het krijgen? Hoe vraag je het aan? Veelgestelde vragen op een rijtje.

Hoe vraag ik huurverlaging of huurbevriezing?
Met een brief aan uw woningcorporatie Habion. Wilt u een voorbeeldbrief? Doe de online check. Als blijkt dat het zin heeft om huurverlaging of huurbevriezing te vragen geeft de check u een voorbeeldbrief die u direct kunt opsturen aan uw verhuurder.

Wie kan huurbevriezing vragen?
In 2020 gaat het om twee groepen corporatiehuurders van sociale huurwoningen:

Groep 1
Huishoudens met een kale huur boven de ‘aftoppingsgrens’ en een laag inkomen.

De aftoppingsgrens in 2020 is:

€ 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens
€ 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen.

Met ‘laag inkomen’ wordt bedoeld:

€15.500 of lager als je alleen woont
€26.500 of lager als je met 2 personen woont
€33.500 of lager als je met 3 of meer personen woont

Groep 2
Huishoudens met een kale huur boven de € 737,14 en een iets hoger inkomen.

Met ‘iets hoger inkomen’ wordt bedoeld:

Tussen €15.500 en € 27.000 als je alleen woont
Tussen €26.500 en € 37.000 als je met 2 personen woont
Tussen €33.500 en €43.500 als je met 3 of meer personen woont.

Wie kan huurverlaging vragen?
Huishoudens met een rekenhuur boven de € 737,14 en een laag inkomen.

Met ‘laag inkomen’ wordt bedoeld:

€15.500 of lager als je alleen woont
€26.500 of lager als je met 2 personen woont
€33.500 of lager als je met 3 of meer personen woont
De huur wordt dan verlaagd tot onder de ‘rekenhuur’ van € 737,14 waardoor de huurder in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Wat is rekenhuur?
De kale huur plus maximaal €48 aan servicekosten waarvoor huurtoeslag mogelijk is. Dat zijn servicekosten voor:

schoonmaak gemeenschappelijke ruimten
verlichting en verwarming gemeenschappelijke ruimten
diensten van een huismeester, flatwacht of buurtconciërge
reparaties en onderhoud aan dienst- en recreatieruimten

Waar zijn de inkomensgrenzen op gebaseerd?
Aedes en Woonbond hebben het NIBUD gevraagd om met inkomensgrenzen te komen, waarbij NIBUD gekeken heeft naar de koopkracht van verschillende type huishoudens. Daarom zijn de inkomensgrenzen bij grotere gezinnen ook hoger dan bij alleenstaanden, omdat zij hogere uitgaven hebben om te voorzien in levensonderhoud.