Woningcorporaties Habion en Onze Woning zijn op 1 januari 2021 gefuseerd. Het afgelopen jaar is de fusie voorbereid; de fusiepartners gaan verder onder de naam Habion.

De fusie biedt voordelen voor huurders en woningzoekenden in de wijk 110-Morgen in Rotterdam. Want hierdoor kunnen meer sociale huurwoningen worden gebouwd en bestaande woningen in de wijk worden verbeterd en verduurzaamd. Dankzij de fusie worden de leefbaarheid en de mogelijkheden voor het langer thuis wonen voor ouderen  vergroot.

Verbinding jong en oud

Habion-directeur Peter Boerenfijn: “Habion wil ouderen een thuis bieden. Niet afgezonderd van andere bewoners, maar middenin de wijk, als volwaardig onderdeel van de lokale samenleving. In een wijk als 110-Morgen is dat heel goed mogelijk. Deze fusie biedt ons de kans om generaties met elkaar te verbinden op buurt- en wijkniveau, zoals we dat nu al vaker op verzoek van bewoners doen. Daarnaast denk ik dat we veel kunnen leren van de manier waarop Onze Woning haar woningen beheert en daarmee hoog scoort in klanttevredenheid. Ik verheug me dus erg op de nieuwe organisatie en wat we bewoners kunnen bieden”.

Directeuren Evert Remmerswaal (Onze Woning, linksboven), Peter Boerenfijn (Habion, rechtsboven) en Ton de Rond (Habion, linksonder) en zijn blij met de fusie.
(Foto van een online vergadering)

Goed nieuws voor de hele wijk

“Goed nieuws voor ons en voor de hele wijk. Dankzij de grotere investeringskracht van de fusiepartners, kunnen nieuwbouwplannen eindelijk doorgang vinden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het veld tegenover ons kantoor op het Minervaplein. Dat ligt al jaren braak. Daar gaan samen met de buurt mooie  plannen voor maken”, aldus Evert Remmerswaal, directeur van Onze Woning.

Geen gevolgen voor medewerkers

De fusie heeft geen gevolgen voor de medewerkers van Onze Woning. Sommigen gaan in Utrecht werken, de meeste medewerkers blijven gewoon hun werk in 110-Morgen voortzetten.

Winst voor iedereen

Ook huurders van Onze Woning zijn enthousiast. Voorzitter van het huurdersplatform Jan Pierweijer: ‘Als Voorzitter van het huurdersplatform en de Bewonersorganisatie 110-Morgen ben ik bekend met woningcorporatie Habion. In het woongebouw Arcadia werken we al jaren goed samen. Habion is in het gebouw betrokken bij het wel en wee van huurders en maatschappelijke organisaties. Onze Woning ken ik als een betrokken club met hart voor haar huurders. Dat betekent winst voor bewoners en buurt.’

Landelijk actief

De Rotterdamse woningcorporatie Onze Woning bezit 1.500 verhuureenheden in de Rotterdamse wijk 110-Morgen. Habion is een woningcorporatie die gespecialiseerd is in de huisvesting van ouderen. Verspreid over het hele land bezit Habion zo’n 11.000 woningen. De woningcorporatie biedt ouderen huisvesting waar ze zich thuis voelen. Niet alleen hier in Rotterdam, maar ook op vele andere plekken in Nederland. Habion kent de wijk 110-Morgen al goed, omdat ze hier de woongebouwen Arcadia en de Parkflat in bezit heeft. De bewoners en huurders in 110-Morgen krijgen door de fusie een financieel sterkere woningcorporatie en dat biedt voordelen.

Op de website www.Habion.nl vindt u een kort filmpje over de fusie.
Op dinsdag 5 januari heeft het logo van Onze Woning dat het kantoor aan het Minervaplein in Rotterdam sierde, plaatsgemaakt voor het logo van Habion. Zie het filmpje op deze pagina.

Downloads:

Flyer over Onze Woning en Habion

Brief van directies Onze Woning en Habion