Geachte bewoner(s),
Het zal u niet zijn ontgaan dat de ruimte van Pameijer al geruime tijd leegstaat. Wij hebben goed
nieuws! In deze brief informeer ik u verder.
De ruimte onder uw complex gaat verhuurd worden aan de Gemeente Rotterdam. Hier gaan zij
vluchtelingen in huisvesten. Samen met de Gemeente heeft Habion goede afspraken weten te maken.
Er worden max 10 vrouwen geplaatst (voorkeur senioren) met mogelijk inwonende meerderjarige
dochters. De Gemeente gaat u hier inhoudelijk nog verder over informeren.
Zoals de planning er nu uitziet, zal de Gemeente eind februari starten met het inhuizen van de
vluchtelingen.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met Habion Woonservice via telefoonnummer (010) 422 80 60 of via
woonservice@habion.nl